El Circ va a l'escola

PROGRAMA:
Podeu escollir entre Espectacle de Circ, Taller de Circ o be fer les dues activitats.
Tot seguint les normes Còvid, separant bombolles, gel a les mans, distància i seinfecció del material.
INFORMA'T